Więcej o Szkole

welcom-school
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, kształci i wychowuje, kładzie nacisk na kompetencje kluczowe. Specjalizuje się w edukacji w środowisku wielokulturowym, realizuje programy adaptacyjne, indywidualnego rozwoju i wsparcia Polaków powracających z migracji oraz obcokrajowców. Realizuje projekty edukacyjne w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i sektorem biznesu. Działa na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziała wykluczeniu.
Zobacz więcej

Nadchodzące Wydarzenia

Dlaczego zakładamy szkołę?

Nasi Partnerzy